Berbagi info berita terbaru, seru, unik, aneh, misteri, religi terbaru

4 Golongan Lelaki yang Bisa Ditarik Wanita Kedalam Neraka4 Golongan Lelaki yang Bisa Ditarik Wanita Kedalam Neraka -  Wanita merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan berbeda dengan pria. Wanita memang diciptakan dengan begitu banyak keistimewaan, termasuk daya pikatnya. Maka pantas apabila dikatakan dari ujung kaki hingga ujung rambut wanita mampu untuk memikat para pria. Begitu hebatnya daya pikat wanita, sehingga mampu menarik kaum lelaki bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Oleh sebab itulah seorang wanita dapat menarik empat golongan lelaki bersamanya ke neraka.

wanita penghuni neraka
wanita penghuni neraka

Dan berikut ini 4 golongan lelaki yang bisa ditarik oleh wanita ke dalam neraka :

1. Ayahnya

Apabila seseorang bergelar ayah, namun ia tidak memperdulikan anak-anak perempuannya di dunia. Dan dia tidak memberikan pengetahuan agama seperti mengajari sholat, mengaji, berbuat kebaikan terhadap sesama dan sebagainya. Lalu dia juga membiarkan anak-anak perempuannya membuka aurat. Maka dia akan ditarik ke neraka oleh anak-anak perempuannya meskipun kehidupannya di dunia ini begitu mewah.

2. Suaminya

Seorang suami yang tidak memperdulikan kelakukan dan sikap istrinya. Sehingga dia membiarkan istrinya bergaul bebas di luar rumah, menghias dirinya bukan untuk suaminya melainkan untuk pandangan kaum lelaki lain yang bukan muhrimnya. Meskipun suaminya adalah seorang yang alim, misalnya tidak pernah meninggalkan sholatnya, senantiasa berpuasa wajib dan sunnah, maka kelak dia akan ikut ditarik oleh istrinya ke neraka.

3. Saudara Lelakinya

Jika seorang wanita yang ayahnya telah tiada dan memiliki seorang abang atau adik atau paman, maka tanggung jawab jatuh ke pundak saudara lelakinya untuk menjaga saudara perempuannya. Apabila mereka hanya mementingkan urusan pribadinya dan menghiraukan saudara perempuannya. Sehingga ia tidak mematuhi ajaran Islam, maka di akhirat nanti saudara perempuannya akan menarik saudara lelakinya menuju neraka.

4. Anak Laki-lakinya.

Apabila seorang perempuan memiliki anak laki-laki, namun sang anak tidak pernah menghiraukan dan membiarkan perbuatan serta sikap ibunya yang menjauhi ajaran Islam misalnya ibunya sering bergunjing tentang orang lain, mengumpat, meninggalkan sholat dan sebagainya. Maka anak laki-laki itu akan ikut dimintai pertanggung-jawabannya di akhirat nanti.

Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6 bahwa, “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu serta ahli (keluarga) mu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Imam At-Tobari menyatakan dalam tafsirnya bahwa, “Ajarkanlah kepada keluargamu amalan ketaatan yang dapat menjaga diri mereka dari Neraka.”

Ibnu Abbas ra menafsirkan ayat tersebut bahwa, “beramallah kamu dengan ketaatan kepada Allah, takutlan kamu untuk berbuat maksiat kepada-Nya dan perintahkanlah keluargamu untuk berdzikir, niscaya Allah akan menyelamatkan kamu dari Neraka.”

Dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW mengatakan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. “Aku melihat ke dalam Surga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah fuqara’ (orang – orang fakir) dan aku melihat ke dalam Neraka, maka aku menyaksikan kebanyakan penghuninya adalah wanita.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Oleh sebab itu seorang ayah, suami, suadara lelaki dan anak laki-laki harus menjalankan tugas mereka untuk menjaga anak-anak perempuannya, istri-istrinya, saudara perempuannya dan ibunya agar senantiasa menjalankan dan mematuhi ajaran Islam. Sehingga dengan begitu, mudah-mudahan Allah berkenan untuk menjauhkan dari siksaan Neraka.
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Kategori:

ARTIKEL TERKAIT : 4 Golongan Lelaki yang Bisa Ditarik Wanita Kedalam Neraka