Berbagi info berita terbaru, seru, unik, aneh, misteri, religi terbaru

Penemuan Bentuk Angka Pertama Kali Oleh Ilmuwan Muslim Pada Awal Abad ke-9 MPenemuan Bentuk Angka Pertama Kali Oleh Ilmuwan Muslim Pada Awal Abad ke-9 M - Tahukah anda, angka-angka yang selama ini kita kenal diciptakan seorang Ilmuwan Muslim pada sekitar awal abad ke-9 Masehi.


Cendikiawan itu bernama Al Khawarizmi, yang membentuk dan menyusun urutan angka berdasarkan banyaknya sudut.

Nama Asli dari Al-Khawarizmi adalah Muhammad Ibn Musa al-khawarizmi. Beliau juga dikenali sebagai al-Cowarizmi, al-Ahawizmi, al-Karismi, al-Goritmi dan al-Gorismi.

Al-Khawarizmi dilahirkan di Bukhara, pada tahun 194H/780M dan wafat di Baghdad pada tahun 266H/850M.

Adapun bentuk angka-angka yang digunakan oleh orang arab saat ini, dan juga digunakan pada penomoran ayat-ayat Al-Qur’an, ternyata berasal dari angka bangsa India (Hindy Number).
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Kategori:

ARTIKEL TERKAIT : Penemuan Bentuk Angka Pertama Kali Oleh Ilmuwan Muslim Pada Awal Abad ke-9 M